Het jubileumjaar is gestart

Nu het jubileumjaar is gestart heeft de jubileumcommissie afgelopen week een eerste vergadering gehad om de verdere programmering uit te werken. Daarover is het volgende te melden: De scholierenkampioenschappen in maart/april moeten nog verder uitgewerkt worden in overleg met “Leef”. Daarmee is gewacht tot er meer duidelijkheid was over de schoolsluitingen i.v.m. Corona. Nu de

Volgend jaar 50 jaar MTTV’72!

Het jubileumjaar 2022 nadert met rasse schreden. Nog een maandje en het is zover! Het is natuurlijk met alle maatregelen niet gemakkelijk plannen maar we hebben goede hoop. De jubileumcommissie bestaande uit Henry, Joost, Fons en Willy zijn daarom achter de schermen al druk bezig met allerlei voorbereidingen. Deze maand zijn zoveel mogelijk oud-leden benaderd

M.T.T.V. ’72 OP WEG NAAR GOUD

Op onze website staat te lezen; “De Mierlose TafelTennis Vereniging is opgericht op 23 mei 1972”. Volgend jaar bestaan we dus VIJFTIG jaar, een gouden jubileum. Om dit heugelijke feit op een gepaste wijze te vieren is door het bestuur een jubileumcommissie opgericht, bestaande uit: Henry Essing, Joost Poppelaars, Fons Sanders en Willy de Vaan.